Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 6  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 6  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Συντήρηση κτηρίου Αγιοκάμπου και πρόσκληση εθελοντικής προσφοράςΣτους Παππάδες Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας σήμερα Τετάρτη 25 Απριλίου του έτους 2018 και ώρα 18:00, συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής με θέμα την πρόσκληση εθελοντών για εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο κτήριο που μισθώνει η Κοιν.Σ.Επ. στον Αγιόκαμπο Παρόντες: Μαραγγέλης Κων/νος, Ματηγάκη-Σταμαθιουδάκη Στυλιανή, Μαραγγέλης ΣπυρίδωνΗ Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των απαραίτητων εργασιών και αποφασίζει να προβεί στην πρόσκληση εθελοντών για προσφορά υπηρεσιών συντήρησης και ελαιοχρωματισμού του κτηρίου που μισθώνει η Κοιν.Σ.Επ. στον Αγιόκαμπο Αιδηψού.Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί:

Μαραγγέλης Κωνσταντίνος Πρόεδρος …………………………………

Ματηγάκη-Σταμαθιουδάκη Στυλιανή Ταμίας ………………………………….

Μαραγγέλης Σπυρίδων Γραμματέας ………………………………….
Παππάδες Αυθημερόν
Ο πρόεδρος Κων/νος Μαραγγέλης

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 7  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 7  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη ΜελώνΣτους Παππάδες Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου του έτους 2018 και ώρα 18:00, συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής με θέμα την πρόσκληση εθελοντών για εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο κτήριο που μισθώνει η Κοιν.Σ.Επ. στον Αγιόκαμπο Παρόντες: Μαραγγέλης Κων/νος, Ματηγάκη-Σταμαθιουδάκη Στυλιανή, Μαραγγέλης ΣπυρίδωνΗ Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας από τα κάτωθι μη μέλη:Agron Elmazaj, Altin Xhelilaj κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “Δρυάδες Αναπτυξιακή” – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης και ελαιοχρωματισμού του κτηρίου που μισθώνει η Κοιν.Σ.Επ. στον Αγιόκαμπο Αιδηψού τις ημέρες από 09/05 έως 15/05.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 8  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Συντήρηση κτηρίου Αγιοκάμπου και πρόσκληση εθελοντικής προσφοράς

Στους Παππάδες Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας σήμερα Τετάρτη 25 Μαίου του έτους 2018 και ώρα 17:00, συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής με θέμα την πρόσκληση εθελοντών για εργασίες καθαριότητας, δημοσίων σχέσεων  στο κτήριο που μισθώνει η Κοιν.Σ.Επ. στον Αγιόκαμπο

Παρόντες: Μαραγγέλης Κων/νος, Ματηγάκη-Σταμαθιουδάκη Στυλιανή, Μαραγγέλης Σπυρίδων

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των απαραίτητων εργασιών και αποφασίζει να προβεί στην πρόσκληση εθελοντών για προσφορά υπηρεσιών συντήρησης και ελαιοχρωματισμού του κτηρίου που μισθώνει η Κοιν.Σ.Επ. στον Αγιόκαμπο Αιδηψού.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 9  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση εθελοντικής προσφοράς μη Μελών

Στους Παππάδες Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του έτους 2018 και ώρα 17:00, συνεδρίασαν τα μέλη της διοικούσας επιτροπής με θέμα την πρόσκληση εθελοντών για εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο κτήριο που μισθώνει η Κοιν.Σ.Επ. στον Αγιόκαμπο

Παρόντες: Μαραγγέλης Κων/νος, Ματηγάκη-Σταμαθιουδάκη Στυλιανή, Μαραγγέλης Σπυρίδων

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση της αποδοχής εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας από τα κάτωθι μη μέλη:

1)Κούτρα Ελένη,

κατ’ άρθρο 10 και παράγραφο 2 του καταστατικού της “Δρυάδες Αναπτυξιακή” – Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζεται ομόφωνα η αποδοχή της προσφοράς τους η οποία και περιλαμβάνει υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και καθαριότητας του κτηρίου που μισθώνει η Κοιν.Σ.Επ. στον Αγιόκαμπο Αιδηψού τις ημέρες από 01/06 έως 30/06/2018.